Handheld MaxCare™ är ett allsidigt serviceprogram för nyinköpta Handheld-enheter i hela världen.

Vår strävan är att erbjuda kunderna det bästa urvalet av kostnadseffektiva och ändamålsenliga serviceprogram för våra produkter. Handhelds produkter är avsedda för de som arbetar i tuffa miljöer. Alla våra produkter är tillverkade för att klara dessa utmaningar, vare sig de beror på väder, extrema temperaturer eller tuffa arbetsförhållanden. Men för de fall något ändå skulle hända har vi tagit fram servicekonceptet MaxCare: ett par alternativ för utökad garanti som gör att du inte behöver oroa dig för framtida servicekostnader och som dessutom sänker de totala ägarkostnaderna för våra produkter.

Så här kan du använda produkterna länge. Handhelds stryktåliga datorer är tillverkade för att hålla längre än vanliga konsumentprodukter - vilket även omfattar reparationer och service. Vi levererar reservdelar en längre tid och erbjuder längre garantialternativ för våra redan hållbara produkter, vilket gör våra produkter ännu kostnadseffektivare.

Handheld MaxCare Service Plan är ett allsidigt paket med påbyggnadsalternativ för service som skyddar din investering och ökar tryggheten för ditt företag. MaxCare Service Plan gäller under tre eller fem år från inköpsdatum, vilket ger utökat skydd under produktens livscykel. Vi erbjuder både ett mer ekonomiskt Standardprogram och ett All-inclusiveprogram.

MaxCare Standard är ett okomplicerat serviceprogram för användare som vill förlänga vår standardgaranti och få gratis utgående servicefrakt i tre eller fem år. Detta effektiva garantiförlängningsprogram underlättar och påskyndar reparationer, gör dina produkter mer kostnadseffektiva och ger dig en ökad känsla av trygghet.

MaxCare All-inclusive är vårt heltäckande serviceprogram för användare verksamhetskritiska applikationer. Så snart din enhet anländer till Handhelds servicecenter tar vi hand om alla problem. Programmet omfattar alla reparationer reparationer som krävs till följd av oavsiktlig skada, inklusive icke-garantireparationer - allt till en låg, fast kostnad. Programmet omfattar även gratis returfrakt samt en årlig servicerapport och ett årligt servicemöte. Genom tillvalet Gold Disc fås en ominstallation av tillhandahållen diskavbildning (disc image). Eftersom att programmet täcker alla nödvändiga reparationer under den tre- eller femåriga förlängda garantitiden ger det mest värde för pengarna.

MaxCare
Standard
MaxCare
All-inclusive
1 FAQ (vanliga frågor) online Ja Ja
2 Tekniskt support Ja Ja
3 Utökad tre- eller femårig garanti Ja Ja
4 Fem dagars handläggningstid Ja Ja
5 Reparation av fabriksfel Ja Ja
6 Utgående frakt från Handhelds servicecenter Ja Ja
7 Reparation som krävs till följd av olyckshändelse - Ja
8 Gold Disc om-installation som tillval - Ja
9 Årlig servicerapport - Ja
10 Årligt servicemöte - Ja

Download
 MaxCare Service Plan
 MaxCare Terms and conditions

Förbrukningsmaterial, tillbehör och batterier ingår inte i serviceprogrammen MaxCare

För fullständiga villkor se "MaxCare Terms and Conditions"