Användningsområden för stryktåliga datorer

Bygg- och konstruktion

Det är inte svårt att se varför byggnadsarbetare behöver stryktålig utrustning. Men vad som kanske inte är så uppenbart är hur byggnadsarbetare kan använda stryktåliga datorer. Från att bära omkring ritningar i fält och slippa oroa sig över att vind eller regn ska förstöra pappret, eller göra mätningar och beräkningar på plats till att hålla ordning på lagret på plats kan stryktåliga mobila datorer öka effektiviteten, minska kostnaderna och hjälpa till att hålla dessa jobb på rätt spår.

Några produkter som är väl anpassade för byggnadsarbeten: Nautiz X3, Nautiz X5, Algiz 7 och Algiz XRW

Rugged handhelds for construction