Användningsområden för stryktåliga datorer

GIS/Kartering

Geografiska informations system (GIS) samlar in, lagrar, och analyserar geografisk referensinformation. Insamlandet av GIS data eller skapande av kartor med hjälp av GIS data innebär normalt att användare är ute i fält, ofta på avlägsna platser. GIS data används också i ökande utsträckning av företag och myndigheter för att spåra position, egenskaper och kvalitet på deras tillgångar. Båda är exempel på användningsområden där det är berättigat med en enhet som är tålig nog för att klara miljön och tillräckligt välutrustad för att utföra uppgiften.

Några produkter från Handheld som är väl lämpade för GIS/kartering är: Nautiz X7, Algiz 7 och Algiz XRW

Mapping